Sådan sender du faktura

Elektronisk faktura

Faktura sendes i UBL-format til EAN 57 900 016 888 75.

På hjemmesiden www.sproom.net kan du læse om, hvordan du gratis kan sende en elektronisk faktura.

Firmanavn: FrederiksborgCentret

E-mail

Fakturaen kan sendes som en vedhæftet PDF til scanning@faktura-boks.dk

Firmanavn: FrederiksborgCentret

E-conomic

Hvis du anvender e-conomic, kan du på debitoren indtaste EAN 57 900 016 888 75 samt navnet på vores kontaktperson. (der skal være en kontaktperson på for at sende en elektronisk faktura). 

Vær opmærksom på, at følgesedler, reklamemateriale m.v. fortsat skal sendes til vores almindelige postadresse eller mailadresse info@royalstage.dk – ellers vil det blive makuleret.

CVR numre

Fonden For Frederiksborgcentret: 25 93 87 39

Restaurant Royal: 32 66 99 64