fbpx

Persondatapolitik

Hvorfor indsamler vi oplysninger?
Som hovedregel kan du bruge www.royalstage.dk uden at fortælle os, hvem du er eller give personlige oplysninger om dig selv.

Generelt indsamler vi alene personoplysninger når du benytter dig af ydelser og services, som alene kan gennemføres, hvis vi er i besiddelse af visse personoplysninger. Det drejer sig f.eks. om følgende:

  • Booking af mødelokaler og stande
  • Køb af billetter
  • Tilmelding til nyhedsbrev
  • Deltagelse i konkurrencer
  • I øvrigt giver personoplysninger til os via hjemmesiden eller på anden måde

Hvilke oplysninger indsamles?
ROYAL STAGE indsamler alene de oplysninger, der er nødvendige for at levere den ydelse, du efterspørger. De indsamlede oplysninger er f.eks. navn, IP-adresse, geografisk adresse, e-mail-adresse eller privat adresse.

Du kan læse vores samtykkeerklæring i forbindelse med tilmelding til vores nyhedsbrev her.


Brug af indsamlede oplysninger
Personoplysninger bruges navnlig til at levere de ydelser og services, som oplysningerne er indsamlet i forbindelse med.

Oplysningerne kan endvidere bruges til at levere oplysninger vedrørende ordrer og arrangementer, samt til markedsføringsmæssige formål.

Oplysningerne bruges derudover til at få større kendskab til dig og øvrige brugere af websitet, herunder ved udarbejdelse af statistikker og analyser.

Endelig kan indsamlede oplysninger benyttes til at vise indhold og reklamer, der er tilpasset netop dine interesser og hobbyer.Periode for opbevaring

Personoplysningerne opbevares i det tidsrum, det er tilladt i henhold til lovgivningen, og ROYAL STAGE sletter oplysningerne, når de ikke længere er relevante.


Yderligere oplysninger
Du har i henhold til persondatalovgivningen til enhver tid ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, der kan henføres til dig. Du kan til enhver tid forlange, at de indsamlede personoplysninger berigtiget eller slettet. Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klage indgives til Datatilsynet.

ROYAL STAGE behandler indsamlet data i overensstemmelse med god databehandlingsskik og i øvrigt som foreskrevet i den til enhver tid gældende lov om behandling af persondata.

ROYAL STAGE er til enhver tid berettiget til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik, og du er selv ansvarlig for at holde dig bekendt med de til enhver tid gældende vilkår og betingelser.

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til vores persondatapolitik, eller til hvordan du bruger dine personoplysninger, er du velkommen til at kontakte os på adressen: info@royalstage.dk.